Reklamace zboží

Reklamace zboží

Kupující je povinen dodané zboží bez zbytečného odkladu prohlédnout a o případných zjištěných vadách informovat prodávajícího.

Oznámení o zjištěných vadách musí kupující učinit písemně (e-mailem) prostřednictvím reklamačního formuláře (soubor PDF ke stažení).  V písemném oznámení musí kupující uvést zjištěné vady, popsat, o jaké vady se jedná a jak se projevují. Písemné oznámení spolu s kopií faktury a vadným zbožím kupující odešle na adresu:

Centrální sklad Ovčáry – StromShop
Ovčáry 302
280 02 Kolín 2
Tel: +420 725 687 294
 

Jakmile k nám zboží dorazí, obdržíte od nás potvrzovací e-mail o přijetí.
Máme 30 dní na to, abychom vše vyřešili a informovali Vás o výsledku reklamace. Vždy se však snažíme, aby to bylo co nejdříve.